Sasha

Jahrgang: ???
Schwarz / 1. DAN
braun
Kata (-21 Jahre)
Flam: ——
Kader B